PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Oferta

Archiwizator - archiwizacja rozmów

Oprogramowanie Platan Archiwizator [od ver. 2.00.xx] pracuje w systemie Windows i zastępuje wcześniejsze oprogramowanie Agent Archiwizator i Gateway Archiwizator.

Program Platan Archiwizator zainstalowany na dowolnym komputerze z systemem Windows
Program Platan Archiwizator zainstalowany
na komputerze z systemem Windows

Jak działa Archiwizator

Platan Archiwizator umożliwia automatyczne, zgodnie z ustawionym harmonogramem, pobieranie nagrywanych rozmów z:

Na jednym stanowisku Archiwizatora można gromadzić nagrania z różnych lokalizacji i urządzeń. Kopie nagrań, pogrupowane w katalogach o automatycznie tworzonych nazwach rok_miesiąc, są zapisywane na wskazanym miejscu dysku HDD jako otwarte pliki wave, a nazwy plików jednoznacznie identyfikują nagraną rozmowę. Ze względów bezpieczeństwa można rozdzielić dostępy do listy nagrań i do samych plików z nagraniami.

Archiwizacja nagrań z wielu źródeł na jednym stanowisku Archiwizatora

Archiwizator wymaga licencji:

  • na konto typu Archiwizator dla Agenta003 - w celu archiwizowania nagrań przeglądanych i obsługiwanych w programie Agent 003 i/lub
  • na bezpośrednie pobieranie nagrań z danego serwera PBX Libra / Proxima
  • w przypadku bramy VoIP Platan Gateway REC do korzystania z Archiwizatora wystarczy licencja na nagrywanie zawarta w cenie bramy.

Najważniejsze możliwości

  • wybór częstotliwości zapisu nagrań do wskazanego archiwum: wyłączona automatyczna synchronizacja, na bieżąco, co godzinę, codziennie,
  • obsługa nagrań nawet z kilkudziesięciu lokalizacji,
  • wyszukiwanie i filtrowanie rozmów po dacie i godzinie rozmowy, czasie trwania, frazie, typie rozmowy (miejska, wewnętrzna), numerze abonenta,
  • odsłuchiwanie i zapis wybranych rozmów w formacie wav, możliwość przesłania pliku rozmowy,
  • możliwość ustawienia automatycznego kasowania nagrań po określonym czasie, np. ze względu na politykę prywatności i wymogi RODO - NOWOŚĆ!
  • trzy wersje językowe: polska, angielska i rosyjska.

Lista urządzeń obsługiwanych przez oprogramowanie Archiwizator [od v2.00.xx]:

Galeria produktu

Platan Archiwizator na ekranie komputera z systemem Windows
Platan Archiwizator - przeglądanie nagranych rozmów
Platan Archiwizator - zakładka Przeglądarka nagrań - możliwość filtrowania nagrań, ich odsłuchu i zapisu
Platan Archiwizator - zakładka Konfiguracja - dodawanie serwerów, ustawienia miejsca zapisu nagrań, wybór języka aplikacji

Pliki do pobrania:

  • Platan Archiwizator v. 2.00.06 - plik instalacyjny [otwórz]

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2022

Wersja na komputery