PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Oferta

Sieciowanie

Sieciowanie to połączenie poprzez sieć IP co najmniej dwóch niezależnych serwerów PBX tak, aby stworzyć jeden większy, spójny system. Jego użytkownicy (abonenci) nawet w miejscach oddalonych o wiele kilometrów są traktowani tak, jakby byli w jednej lokalizacji. Korzystają też z licznych możliwości oferowanych przez centrale abonenckie, m.in. łatwej i darmowej komunikacji wewnętrznej.

Rozważ sieciowanie, jeśli masz:

 • prężnie rozwijającą się firmę
 • oddziały w kraju lub za granicą
 • organizację mieszczącą się w kilku budynkach.

Sieciuj do 16 PBX Serverów Libra i/lub IP PBX Serverów Proxima, aby stworzyć spójny system łączności dla nawet 16 tysięcy użytkowników.

Co zyskujesz dzięki sieciowaniu:

 • oszczędzasz poprzez darmowe rozmowy wewnątrz firmy, prowadzone z dowolnych telefonów;
 • organizujesz darmowe konferencje między rozproszonymi oddziałami lub departamentami;
 • dzwonisz do każdego w firmie tylko przez wybieranie numeru wewnętrznego;
 • obserwujesz zajętość poszczególnych osób na telefonach systemowych i VoIP (NOWOŚĆ!);
 • możesz tworzyć grupy wspólnego wywołania z użytkowników w różnych lokalizacjach, aby np. zapewnić pracowników rezerwowych z innych lokalizacji obsługujących połączenia przychodzące w momentach zwiekszonego natężenia ruchu (NOWOŚĆ!);
 • masz jeden numer główny do firmy, z różnymi końcówkami dla poszczególnych pracowników lub działów;
 • wykorzystujesz funkcje central w całym systemie, np. przełączania i przenoszenia połączeń;
 • wpisujesz wszystkich pracowników, niezależnie od lokalizacji, do globalnej książki telefonicznej, z której mogą korzystać wszyscy (w opracowaniu);
 • widzisz zawsze, kto dzwoni (CLIP), nawet jeśli rozmowa została Ci przez kogoś przełączona;
 • minimalizujesz koszty zarządzania całym systemem;
 • kontrolujesz czas i koszty prowadzonych rozmów w całej firmie;
 • stwarzasz profesjonalny wizerunek firmy poprzez spójny system infolinii i zapowiedzi głosowych w Inteligentnej Dystrybucji Ruchu.

Udogodnienia dla instalatorów i integratorów

Sieciowanie systemów Platan to również ułatwienia stworzone z myślą o osobach organizujących łączność. Należą do nich m.in.:

 • elastyczność systemu pozwalająca na dowolną kombinację elementów składowych oraz ich wyposażeń, a także łatwą rozbudowę:
 • zróżnicowaną pojemność zsieciowanego systemu – od dwóch serwerów dla kilkudziesięciu użytkowników do nawet 16 serwerów w dowolnym układzie, obsługujących łącznie aż do 16 tysięcy użytkowników;
 • do 63 kanałów VoIP pomiędzy sieciowanymi systemami (sieciowany serwer musi być wyposażony w kartę VoIP, kanały VoIP do sieciowania są osobno licencjonowane);
 • możliwość ustawienia maksymalnej oraz gwarantowanej liczby kanałów na połączenia między każdą parą sieciowanych serwerów;
 • przyjazne oprogramowanie (interfejs LibraWeb/ProximaWeb) z podręczną pomocą ułatwiającą skonfigurowanie całego złożonego systemu, również zdalne;
 • automatyczna synchronizacja numerów abonentów ze zsieciowanych serwerów (opcja) – przy jej włączeniu serwer pobiera okresowo informacje o numerach wewnętrznych wszystkich pozostałych serwerów, wprowadzone zmiany (np. dodane lub usunięte numery i nadane im uprawnienia) są automatycznie przekazywane do całego systemu;
 • wyłączanie automatycznej synchronizacji między parą serwerów, które pozwala na zablokowanie (stałe lub tymczasowe) odczytu numerów wewnętrznych między nimi, a tym samym zablokowanie komunikacji wewnętrznej między jej użytkownikami;
 • szyfrowany protokół komunikacyjny wymiany danych pomiędzy połączonymi systemami, zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa.

Sieciowanie systemów Platan - okno interfejsu z podręczną pomocą

Okno interfejsu LibraWeb/ProximaWeb z zakładkami ułatwiającymi konfigurację sieciowanych serwerów oraz interaktywne podręczne podpowiedzi do poszczególnych ustawień.

[IP PBX Server Proxima od ver. 2.04.xx]
[PBX Server Libra od ver. 2.04.xx]

Co jest potrzebne do sieciowania

 • przynajmniej dwa serwery Proxima, Proxima plus i/lub Libra
 • karta VoIP w każdym z systemów (karta może być współdzielona, czyli wykorzystywana jednocześnie do połączeń głosowych)
 • licencje na kanały sieciowania
 • połączenie sieciowe pomiędzy serwerami (wewnętrzne sieci LAN, wirtualne VPN, publiczna sieć internet z przekierowaniami na routerach itp.).

Przed przystąpieniem do sieciowania warto przygotować:

 • plan numeracji całego systemu
 • informacje o adresach IP i portach
 • architekturę systemu.

Jak to wykorzystać?

Poniższy schemat przedstawia przykładowy zintegrowany system telekomunikacyjny dla Urzędu Miasta i podległych mu jednostek z wykorzystaniem sieciowania serwerów Libra i Proxima.

W przykładzie jest zachowana łączność pomiędzy wszystkimi jednostkami (każdy z każdym) oraz spójny plan numeracyjny (każdy serwer ma inny zakres numeracji). Taki system może być zdalnie zarządzany z jednego stanowiska, mogą się do niego również logować telefony IP i smartfony.

Przykład zintegrowanego systemu łączności z wykorzystaniem sieciowania systemów Platan

Liczba wariantów połączeń serwerów jest praktycznie nieograniczona. Poniżej przedstawiamy zaledwie parę przykładowych. Co prawda najczęściej stosuje się sieciowanie dwóch-trzech serwerów w różnych lokalizacjach, ale teraz możliwe jest stworzenie nawet bardzo rozbudowanych struktur:

 • kilkoma serwerami równorzędnymi, połączonymi każdy z każdym,
 • z serwerem głównym i zsieciowanymi z nim serwerami podrzędnymi (np. w filiach), które nie mają ze sobą łączności;
 • modyfikacje powyższych wariantów, gdy serwery główne i/lub podrzędne tworzą własne niezależne podsieci serwerów.

Przykładowe warianty sieciowania

Sieciowanie serwerów Platan. Wariant najprostszy - połączenie dwóch serwerów.
Sieciowanie serwerów Platan. Wariant najpopularniejszy - trzy serwery i łączność każdy z każdym
Sieciowanie serwerów Platan: 16 serwerów - jeden serwer centralny
Sieciowanie serwerów Platan: 16 serwerów, jeden centralny, kilka podrzędnych z własnymi podsieciami
Sieciowanie serwerów Platan: kilka serwerów równorzędnych, połączonych każdy z każdym, z własnymi niezależnymi podsieciami

Czytaj również artykuł na naszym blogu:

Komunikacja między oddziałami jeszcze nigdy nie była tak wygodna

Komunikacja między oddziałami jeszcze nigdy nie była tak wygodna

Zobacz zapis webinarium:

Sieciowanie - jeśli jeden PBX to za mało

Jeśli jeden PBX to za mało

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2022

Wersja na komputery