PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Oferta

Platan Call Monitor

Platan Call Monitor - aplikacja wspierająca zarządzanie połączeniami przez grupy. Nie trać żadnego klienta!

Komu się przyda Platan Call Monitor?

Jeśli:

 • obsługujesz głównie ruch przychodzący,
 • połączenia odbiera kilka osób (albo kilka grup),
 • czasem przychodzących połączeń jest więcej niż osób je odbierających,
 • zależy Ci na jak najlepszej obsłudze klientów,
 • uważasz, że każdy klient to potencjalna sprzedaż, a klient, który się nie dodzwoni, może już do Ciebie nie wrócić,
 • chcesz wiedzieć, jeśli ktoś z grupy odebrał dane połączenie lub oddzwonił na numer z nieodebranego połączenia (aby pozostali członkowie grupy nie musieli już oddzwaniać i wszyscy klienci zainteresowani kontaktem zostali obsłużeni),
 • chcesz wysyłać klientom wiadomości SMS, ale tak, aby grupa miała informację o tym, co, kiedy i przez kogo zostało wysłane albo kto potwierdził otrzymanie wiadomości zwrotnej,
 • chcesz monitorować pracę agentów: bieżącą liczbę połączeń odebranych i utraconych, obłożenie kolejek, czas odpowiedzi, a także porównywać je z danymi historycznymi

zobacz, co oferuje aplikacja Platan Call Monitor.

Platan Call Monitor to idealne rozwiązanie m.in. dla:

 • przychodni i laboratoriów medycznych,
 • salonów sprzedaży samochodów,
 • firm świadczących usługi doradcze, finansowe, pośrednictwa, ubezpieczeniowe,
 • biur podróży,
 • centrów obsługi klienta,
 • start-upów.

Najważniejsze funkcje

Oprogramowanie Platan Call Monitor jest przeznaczone dla użytkowników (agentów) odbierających połączenia w grupie oraz osób nadzorujących ich pracę (managerów).

Funkcje programu Platan Call Monitor:

 • monitorowanie połączeń przychodzących na grupy użytkowników z informacją o numerze i nazwie dzwoniącego, graficznym przedstawieniem statusu połączenia (odebrane, nieodebrane, oddzwonione),
 • informacja o tym, kto w grupie odebrał poszczególne połączenia,
 • informacja o połączeniach nieodebranych przez grupę, ze wskazaniem, czy i kto oddzwonił, a które nie zostały obsłużone,
 • dostęp do globalnej książki kontaktów Platan Contacts lub książek zewnętrznych LDAP - dodawanie opisów z książki do numerów telefonów (NOWOŚĆ)
 • wiadomości tekstowe SMS wysyłane i odbierane przez grupę, z potwierdzeniem odczytania przez danego użytkownika (NOWOŚĆ),
 • szablony wiadomości SMS z harmonogramem wysyłki (NOWOŚĆ),
 • podział na wiadomości SMS bieżące oraz historię z przeglądaniem wg typu (otrzymane, wysłane, niepotwierdzone, wszystkie) i wyszukiwaniem po numerze lub treści (NOWOŚĆ),
 • informacja o połączeniach oczekujących w kolejce,
 • wyświetlanie dostępności agentów (zalogowany, wylogowany),
 • statusy krótkotrwałej niedostępności (np. urlop, przerwa) ustawiane przez agentów, w czasie której kolejne połączenia nie są do danej osoby kierowane,
 • informacja o połączeniach utraconych (porzuconych przez dzwoniącego w czasie oczekiwania na rozmowę),
 • statystyki połączeń dla grup i agentów (w tym łączne czasy rozmów, czas potrzebny na odebranie telefonu, liczbę połączeń nieodebranych i utraconych, oczekujących średnio w kolejce itp.)
 • statystyki w formie graficznej i historię dla dowolnego okresu
 • łatwe logowanie do jednej lub więcej Grup Wspólnego Wywołania i z nich wylogowywanie,
 • obsługa do 64 Grup Wspólnego Wywołania, po nawet 16 użytkowników każda, w jednej lub wielu lokalizacjach.

Zobacz na filmie

Jak działa Platan Call Monitor?

Użytkownicy w ver. 1.00.xx mają do wyboru trzy opcje logowania (w ramach przyznanych licencji): jako Agent, Manager oraz wgląd w Tablicę:

Wejście do Platan Call Monitora

Wejście do programu Platan Call Monitor

Widok Agenta

Po zalogowaniu jako Agent użytkownik widzi zbiorczo swoje połączenia z danego dnia:

 • ile z połączeń grupowych odebrał,
 • ile zostało nieobsłużonych (nikt z grupy nie oddzwonił),
 • ile połączeń było kierowanych do grupy,
 • ile połączeń jest aktualnie w kolejce.

Poniżej widzi szczegółową listę połączeń z numerem dzwoniącego, jego opisem (o ile jest w globalnej książce centrali), dokładnej godzinie połączenia, informację o tym, kto odebrał i/lub kto oddzwonił. Ostatnia kolumna w graficzny sposób pokazuje status połączania (odebrane, nieodebrane, oddzwonione, utracone):

Strona Agenta w Platan Call Monitorze

Połączenia z danego dnia

Dla ułatwienia oddzwaniania na numery wyświetlające się w przeglądarkach internetowych zalecamy wtyczkę Platan Click2Call - numery staną się aktywnymi linkami, na które będzie można szybko oddzwonić.

W drugiej zakładce Agent ma wgląd w historię połączeń:

Historia połączeń w Platan Call Monitor

Historia połączeń w Platan Call Monitorze

W trzeciej zakładceAgent widzi bieżące statusy współpracowników z grupy i/lub innych grup, do których należy. W nagłówku widzi zawsze swój bieżący status w danej grupie i ma możliwość jego zmiany. Przy ustawionej tymczasowej niedostępności (przerwa, spotkanie, urlop itp.) centrala nie kieruje do danej osoby połączeń, jest ona wyłączana ze zdefiniowanej dystrybucji ruchu:

Statusy agentów w Platan Call Monitorze

Statusy agentów w Platan Call Monitorze

Widok Managera

Do Managera należy monitoring pracy podległych mu osób, widzi więc przede wszystkim zbiorcze podsumowanie pracy zarówno poszczególnych agentów, jak i Grup Wspólnego Wywołania. Widzi też, ile połączeń oczekuje aktualnie w kolejce.

Statystyki dla Managera w Platan Call Monitorze

Statystyki grup i agentów dostępnych dla Managera w Platan Call Monitorze

Dodatkowo Manager po kliknięciu w pole Aktualnie w kolejce ma podgląd numerów (wraz z opisami, jeśli zostały wprowadzone do książki globalnej centrali) połączeń oczekujących aktualnie w kolejce wraz z ich czasami oczekiwania (nowość!).

Podgląd kolejki w widoku Managera w Platan Call Monitorze

Podgląd kolejki w widoku Managera w Platan Call Monitorze

W drugiej zakładce Manager widzi szczegółową historię połączeń wraz z ich statusami (odebrane, oddzwonione pomyślnie, oddzwonione nieodebrane, nieodebrane, utracone) oraz informacją, kto dane połączenie obsłużył, a które jeszcze pozostają do oddzwonienia.

Historia połączeń obsłużonych przez grupę i Agentów w widoku Managera

Historia połączeń obsłużonych przez grupę i Agentów w widoku Managera

W trzeciej zakładce Manager ma dostęp do raportów, czyli zestawień dla określonych GWW i przedziałów czasowych:

 • średnią liczbę połączeń w kolejce (w rozkładzie godzinowym) - widzi więc, kiedy agenci danej grupy są najbardziej oblegani,
 • średnią liczbę połączeń na kolejkę (w rozkładzie godzinowym),
 • średni czas oczekiwania w kolejce (w rozkładzie godzinowym)
 • liczby połączeń utraconych (gdy dzwoniący zrezygnował z oczekiwania na połączenie)
 • aktywności agentów (łączny czas zalogowania i poszczególnych statusów, średnia liczba zalogowanych agentów).

Raporty w Platan Call Monitorze

Graficzne przedstawienie statystyk w raportach widocznych
dla Managera w Platan Call Monitorze

Raporty dla Managera - aktywność Agentów w Platan Call Monitorze

Raporty dla Managera - aktywność Agentów w Platan Call Monitorze

Manager może także przeanalizować, na którym poziomie infolinii dzwoniący zrezygnowali z oczekiwania na połączenie:

Informacja, na jakim poziomie infolinii dzwoniący zrezygnował z oczekiwania

Informacja, na jakim poziomie infolinii dzwoniący zrezygnował z oczekiwania

Wszystkie lub wybrane raporty Manager może też wyeksportować do pliku .xls:

Eksport raportów w Platan Call Monitorze
Eksport raportu z Platan Call Monitora do pliku .xls

Uwaga: Manager może monitorować pracę członków różnych Grup Wspólnego Wywołania, niezależnie od tego, czy mają oni licencje Agenta w Platan Call Monitorze, czy nie.

Ostatnia zakładka (Status) pokazuje, podobnie jak to widzi Agent, bieżące statusy Agentów (członków danej GWW).

Widok Tablicy

Trzecim typem wyświetlanych informacji jest Tablica. Przedstawia ona na bieżąco statystyki dla grupy z danego dnia:

 • liczbę połączeń odebranych przez grupę (GWW),
 • połączeń nieodebranych, na które jeszcze nikt z grupy nie oddzwonił,
 • połączeń nieodebranych, na które ktoś z grupy oddzwonił,
 • połączeń utraconych (klient zrezygnował z oczekiwania),
 • średni czas, po jakim połączenie zostało odebrane,
 • liczbę wszystkich połączeń.

Tablica w Platan Call Monitorze
Tablica w Platan Call Monitorze

Tablicato doskonałe narzędzie monitoringu bieżącej aktywności i skuteczności osób odbierających połączenia, może też wprowadzić element rywalizacji między agentami, co będzie sprzyjać poprawie obsługi klientów. Czytelne kafle tablicy doskonale prezentują się na dużym ekranie, zawieszonym w sali i widocznym dla wszystkich.

Co jest potrzebne?

Oprogramowanie Platan Call Monitor współpracuje z IP PBX Serverem Proxima, IP PBX Serverem Proxima plus oraz z PBX Serverem Libra. Oprogramowanie jest dostępne na systemy operacyjne Windows oraz Linux (Serwer Aplikacji Platan).

Co jest potrzebne, aby korzystać z aplikacji Platan Call Monitor:

 • IP PBX Server Proxima, Proxima plus lub PBX Server Libra (od ver. 2.10.02),
 • pakiet licencji Platan Call Monitor (licencje na serwer, 1 Managera i 2 lub 10 Agentów),
 • opcjonalnie licencje na dodatkowe stanowiska Managera i/lub Agenta,
 • opcjonalnie licencje na SMS,
 • opcjonalnie licencje na dostęp do książki Platan Contacts i książek LDAP (w przypadku zainstalowania Platan Call Monitora na Serwerze Aplikacji Platan – licencja jest bezpłatna),
 • komputer do zainstalowania oprogramowania Platan Call Monitor: procesor dwurdzeniowy min. 2 x 1,6 GHz, pamięć operacyjna 4GB, wolna przestrzeń na HDD 1 GB, LAN 10/100/1000, system operacyjny: Windows 10 lub nowszy albo Linux; zalecana instalacja na Serwerze Aplikacji Platan (aplikcja jest na nim fabrycznie preinstalowana, do uruchomienia wystarczy zakup pakietu licencji),
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Chrome
 • opcjonalnie darmowy dodatek do przeglądarek Platan Click2Call, aby łatwiej oddzwaniać na nieodebrane połączenia.

Testuj za darmo

Testuj oprogramowanie Platan Call Monitor na dowolnej liczbie użytkowników typu Agent/Manager za darmo przez 30 dni. Aby otrzymać darmową licencję tymczasową, wyślij na adres centrale(at)platan.pl zamówienie na licencję tymczasową zawierające:

 • liczbę i typy użytkowników Platan Call Monitora,
 • numer sterownika serwera PBX Proxima/Libra.

Nowość: Przez 30 dni można przetestować także obsługiwane przez grupy agnetów wiadomości SMS oraz dostęp do książek LDAP (Platan Contacts i zewnętrzne książki LDAP).

Licencję tymczasową wpisuje się bezpośrednio w aplikacji Platan Call Monitor (Widok administratora -> Inne -> Wczytanie licencji).

Wczytywanie licencji tymczasowej z poziomu administratora programu Platan Call Monitor

Wczytywanie licencji tymczasowej z poziomu administratora programu Platan Call Monitor

Pliki do pobrania:

 • Platan Call Monitor - karta katalogowa [otwórz]
 • link_do_oprogramowania_platan_call_monitor.txt [otwórz]
 • Platan Call Monitor - instrukcja instalacji i obsługi [otwórz]

Zobacz także

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery