PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Oferta

Naso CC Lite - statystyki i CTI

Naso CC Lite - zaawansowane statystyki i aplikacja CTI

Naso CC Lite firmy CTI Solutions to oprogramowanie wspomagające obsługę ruchu telefonicznego przez pracowników firmy dzięki powiązaniu z bazami danych klientów oraz z infoliniami central telefonicznych Platan (aplikacja typu CTI - Computer Telephony Integration). Dostarcza również rozbudowane statystyki połączeń i możliwość monitorowania podległych pracowników w postaci szczegółowych raportów z ich czasu pracy.

Naso CC Lite jest atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem dla niewielkich firm handlowych, które nie mają potrzeby wykorzystywania drogich i zaawansowanych rozwiązań stosowanych w aplikacjach typu call center.

Przykładowe zastosowania Naso CC Lite:

 • Analiza ruchu telefonicznego.
 • Wsparcie obsługi własnej infolinii.
 • Ułatwienie pracy działu handlowego.
 • Obsługa Contact Center.
 • Obsługa działu serwisu (identyfikacja klientów, zapisywanie notatek z rozmów).

Naso CC Lite składa się z kilku elementów:

 • aplikacji serwerowej integrującej się z centralą telefoniczną Platan
 • aplikacji konsultanta (Agent)
 • aplikacji nadzorcy (Supervisor)

Schemat działania oprogramowania Naso CC Lite z IP PBX Serverem Proxima do obsługi ruchu telefonicznego i zaawansowanych statystyk

Naso CC Server wykorzystuje komunikację z centralami telefonicznymi Platan za pomocą protokołu PCTI. Serwer integruje się z centralą telefoniczną oraz pozwala na:

 • monitorowanie pracy i statusów konsultantów, kolejek oraz infolinii zdefiniowanych w centralach i serwerach Platan,
 • rejestrację wszystkich połączeń,
 • integrację z bazą danych klientów (identyfikacja klienta po numerze telefonu oraz statystyki).

Agent - do obsługi ruchu telefonicznego

Aplikacja Agent wspomaga obsługę ruchu telefonicznego przez osoby odbierające lub wykonujące połączenia (konsultantów) nawet w niewielkiej firmie. Logowanie do systemu jest jednocześnie zgłoszeniem gotowości do odbierania lub wykonywania połączeń. Konsultant widzi informacje o przychodzącym połączeniu, zidentyfikowanym kliencie, stanie zajętości współpracowników oraz o kolejce oczekujących połączeń w poszczególnych infoliniach. Dzięki logowaniu i ustawianiu dwóch statusów pracy (aktywny, przerwa) można rejestrować czas pracy pracowników i monitorować ich efektywność.

Naso CC Lite Agent (aplikacja konsultanta) oferuje:

 • logowanie do systemu (zgłoszenie gotowości do obsługi połączeń),
 • zmiany statusów konsultanta (aktywny lub przerwa, w trakcie której połączenia są kierowane do innych osób),
 • wyświetlanie informacji o bieżącym połączeniu:
  • numer przychodzącego lub wykonywanego połączenia,
  • nazwa klienta, jeśli znajduje się w bazie,
  • informacja o dacie poprzedniego połączenia z danym numerem, jego typie - odebrane, wykonane, nieodebrane - i osobie, która je wykonywała,
  • dodatkowe notatki z wcześniejszych rozmów,
  • czas trwania,
 • wyświetlanie informacji o kolejce oczekujących klientów w poszczególnych Infoliniach (widać, na który numer dzwonią, co pozwala na odbieranie połączeń w odpowiedni sposób i np. obsługę telefoniczną różnych firm),
 • informację o stanie zajętości współpracowników,
 • listę połączeń nieodebranych,
 • listę połączeń do oddzwonienia w danym dniu, tygodniu lub miesiącu (możliwość zaplanowania kontaktu),
 • przeglądanie historii połączeń,
 • przeglądanie historii zmian statusów i własnych statystyk czasu pracy,
 • notatki, komentarze do przeprowadzonych rozmów, wybór rodzaju rozmowy (opcje zdefiniowane przez nadzorcę),
 • przeglądanie bazy klientów, wyszukiwanie, dodawanie kontaktów,
 • wbudowany telefon VoIP (softphone).

Galeria produktu - aplikacja Agent

Połączenie przychodzące w aplikacji Agent Naso CC Lite
Połączenie przychodzące w aplikacji Agent - Naso CC Lite
Statystyka czasu pracy własnej (z podziałem na aktywność i przerwy) w aplikacji Agent Naso CC Lite
Baza klientów w aplikacji Agent Naso CC Lite

Supervisor - do monitorowania pracy konsultantów

Aplikacja Supervisor (nadzorcy) pozwala na monitorowanie pracy osób obsługujących ruch telefoniczny (konsultantów), kolejek oraz analizowanie statystyk pracy podległych pracowników. Służy także do definiowania użytkowników, linii, kolejek. Wielopoziomowe uprawnienia pozwalają na stworzenie kont dla nadzorców zarządzających różnymi działami w firmie.

Naso CC Lite Supervisor (aplikacja nadzorcy) pozwala na:

 • podgląd bieżących statusów wszystkich konsultantów,
 • podgląd bieżącego statusu linii telefonicznych (kierunek połączenia, numer, godzina rozpoczęcia rozmowy),
 • podgląd bieżącego stanu grup wspólnego wywołania,
 • przeglądanie historii połączeń,
 • przeglądanie historii zmian statusów agentów,
 • przeglądanie informacji o kolejkach na Infolinii (aktualna długość, liczba dostępnych konsultantów),
 • przeglądanie zaplanowanych przez konsultantów połączeń do oddzwonienia w dowolnym okresie,
 • szczegółowe, wielowymiarowe statystyki obsługi ruchu telefonicznego z podziałem na rozmowy wychodzące i przychodzące, osoby, dowolny okres, zbiorczo obejmujące:
  • liczbę połączeń,
  • czas ich trwania,
  • średni czas potrzebny na odebranie połączenia,
  • średni czas rozmowy,
 • statystyki czasu pracy poszczególnych osób i grup, w tym podział na efektywną pracę i przerwy,
 • graficzne przedstawienie statystyk w formie wielowymiarowych wykresów,
 • rozkład godzinowy połączeń w celu wyszukiwania godzin największego obciążenia pracą (z podziałem na połączenia obsłużone i nieobsłużone),
 • zarządzanie użytkownikami - dodawanie, nadawanie uprawnień.

Galeria produktu - aplikacja Supervisor

Podgląd stanu zajętości agentów - aplikacja Supervisor - Naso CC Lite
Podgląd połączeń wykonywanych i odbieranych przez agentów - aplikacja Supervisor - Naso CC Lite
Podgląd statusów agentów - aplikacja Supervisor - Naso CC Lite
Zarządzanie agentami - aplikacja Supervisor - Naso CC Lite
Wielowymiarowe raporty z czasu pracy agentów - aplikacja Supervisor - Naso CC Lite
Wykresy z czasu pracy agentów - aplikacja Supervisor - Naso CC Lite

Oprogramowanie Naso CC Lite jest dostępne w wersjach:

 • Naso CC Lite Starter - z aplikacją supervisora oraz licencjami na 5 stanowisk agenta
  • dodatkowe licencje na stanowiska agentów i supervisorów,
  • licencja zawiera 12 miesięcy bezpłatnych aktualizacji i wsparcia e-mail.
 • Demo - w pełni funkcjonalna wersja demonstracyjna dla 2 agentów na 14 dni dostępna na stronie producenta (wymagana rejestracja). Wersja demo może zostać zamienione w pełną wersję bez reinstalacji.

Pliki do pobrania:

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2022

Wersja na komputery