PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Oferta

PBX Server Libra

PBX Server Libra

PBX Server Platan Libra wykorzystuje technologię VoIP, jest przeznaczony dla firm liczących od kilkudziesięciu do tysiąca pracowników. Libra zapewnia bezpieczeństwo pracy i pełną dowolność połączeń - w dowolnej technologii, z dowolnego typu telefonu, z dowolnym systemem operacyjnym, a także w dowolnej obudowie - RACK lub STD do powieszenia na ścianie. Libra jest przyjazna zarówno dla użytkownika, jak i dla instalatora. Nowe sieciowanie z nawet kilkunastoma innymi serwerami Platan zwiększa jeszcze możliwości tworzenia rozproszonych systemów.

Inteligentna Dystrybucja Ruchu wraz z kolejkowaniem połączeń, nagrywaniem rozmów i zaawansowanymi scenariuszami menu głosowego pozwolą na profesjonalną obsługę nawet intensywnego ruchu telefonicznego. Innowacyjne rozwiązania Zobacz, Kto Mówi oraz Zobacz, Kto Chce Wejść uatrakcyjnią i ułatwią codzienne kontakty dzięki przekazowi wideo.

PBX Server Libra jako element systemu teleinformatycznego

PBX Server Libra jako element systemu teleinformatycznego

Ważniejsze cechy

 • Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi i miłymi dla ucha melodiami, Grupy Wspólnego Wywołania z dynamicznymi abonentami.
 • Wbudowane wielokanałowe nagrywanie rozmów.
 • Sieciowanie serwerów Proxima, Proxima plus i Libra
 • Multi Phone – możliwość podłączenia do czterech telefonów (w tym komórkowych, zdefiniowanych jako port zewnętrzny) pod jednym numerem wewnętrznym.
 • Smart Callback - inteligentne oddzwanianie.
 • Funkcja podsłuch (NOWOŚĆ!)
 • Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówiwideorozmowy dla dowolnej liczby użytkowników, współpraca z wideotelefonami IP, bezpłatną aplikacją Platan Video Sofpthone.
 • Zobacz, Kto Chce Wejść – współpraca z wideobramofonami IP oraz bezpłatną aplikacją Platan Video Viewer.
 • Organizacja telekonferencji w pokojach konferencyjnych.
 • Układ sekretarsko-dyrektorski – kierowanie przez sekretariat ruchu telefonicznego przychodzącego do dyrekcji.
 • Pełna dowolność numeracji wewnętrznej i usług.
 • Zdalne i lokalne zarządzanie przez przeglądarkę internetową.
 • Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzięki aplikacji opartej na środowisku Java.
 • Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników.
 • Poczta Plus – 8 grupowych skrzynek poczty głosowej pozwalających na pozostawianie wiadomości głosowych również dla grup użytkowników.
 • PZK® Program Zarządzania Kosztami.
 • Strefa Użytkownika dostępna przez przeglądarkę internetową.
 • Zdalny dostęp dla instalatorów przez platformę mojacentrala.pl.
 • Obsługa wielu kart SIM – tanie rozmowy do sieci komórkowych.
 • SMS-y serwisowe oraz powiadamiające o nieodebranych połączeniach.
 • Karta I/O - moduł audio oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi – automatyczne lub z dowolnego telefonu.
 • Współpraca z oprogramowaniem dla call center Naso CC, dla firm taksówkarskich, z oprogramowaniem hotelowym.
 • Współpraca z aplikacjami CRM, SWD, Microsoft Outlook®, typu softphone - z wykorzystaniem sterownika Platan TAPI.
 • Dwa typy obudowy – Libra STD do powieszenia na ścianie lub RACK 19" do szafy teleinformatycznej.
 • Gwarancja 24 miesiące (zarejestruj serwer Libra i przedłuż gwarancję do 30 miesięcy!)

Call center w serwerze Libra

 • Schematy dzwonienia - system wielopoziomowego menu głosowego organizującego ruch przychodzący przy wykorzystaniu IVR (Interactive Voice Response - Interaktywna Obsługa Głosowa), do dyspozycji praktycznie nieograniczona liczba poziomów i samych Infolinii, do 1h nagrań w standardzie!
 • Możliwość pozostawienia wiadomości głosowych również dla grupy użytkowników, np. pracowników biura handlowego, w ramach Poczty Plus, odsłuchiwanych przez Nadzorcę – NOWOŚĆ!
 • Kolejkowanie rozmów z informowaniem o pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania, z możliwością ustawienia max. liczby oczekujących osób i/lub czasu oczekiwania.

Kolejkowanie połączeń w PBX Serverze Libra
Kolejkowanie połączeń w PBX Serverze Libra

 • Profesjonalne nagrania zapowiedzi i komunikatów systemowych oraz miłe dla ucha melodie.
 • Nawet 25 osób dzwoniących jednocześnie może odsłuchiwać daną zapowiedź głosową.
 • Inteligentna Dystrybucja Ruchu = precyzyjny wybór adresata:
  • równomierna dystrybucja ruchu - UCD,
  • połączenia wg specjalizacji,
  • automatyczne połączenia wg zidentyfikowanego numeru abonenta dzwoniącego - ACD,
  • przenoszenie wywołań na inne numery wewnętrzne lub miejskie w trybie bezwarunkowym, gdy abonent nie odbiera, gdy zajęty,
  • czarne listy - tworzenie list niepożądanych numerów, z których wywołania są ignorowane lub obsługiwane w zdefiniowany sposób,
  • statusy VIP - definiowanie numerów mających np. pierwszeństwo w kolejce osób oczekujących na połączenie,
  • Czas na Notatkę - definiowalny czas przeznaczony dla osób odbierających telefony w ramach Grupy Wspólnego Wywołania na sporządzenie notatki po każdej przeprowadzonej rozmowy, wpisanie danych do bazy itp., w tym czasie nie będą do tej osoby kierowane kolejne wywołania,
  • układ sekretarsko-dyrektorski – kierowanie przez sekretariat(y) ruchu telefonicznego przychodzącego do dyrekcji;
  • odrzucanie połączeń złośliwych/niechcianych.

Automatyczna dystrybucja ruchu (ACD) i Interaktywna Obsługa Głosowa (IVR) w PBX Serverze Libra

Automatyczna dystrybucja ruchu (ACD) i Interaktywna Obsługa Głosowa (IVR)
w PBX Serverze Libra

 • Wbudowane nagrywanie do nawet 30 jednoczesnych rozmów wraz z aplikacją Agent 003.
 • Możliwość włączenia nagrywania rozmów na dowolnym poziomie zapowiedzi.
 • Precyzyjne definiowanie nagrywanych rozmów (wewnętrzne, miejskie przychodzące, miejskie wychodzące) i użytkowników, którzy mają być nagrywani.
 • Opcja oznaczenia użytkownika, którego rozmowy nigdy nie będą nagrywane (np. dyrektora).

Strumieniowe odsłuchiwanie rozmów w programie Agent 003

Strumieniowe odsłuchiwanie rozmów w programie Agent 003

 • Globalna książka telefoniczna do 3000 wpisów.
 • 128 indywidualnych książek telefonicznych.
 • Pełna identyfikacja numerów CLIP na portach systemowych i analogowych.
 • Współpraca z oprogramowaniem Platan Call Monitor (NOWOŚĆ!) – wspierającym odbieranie połączeń przez grupy.
 • Współpraca z dedykowanym oprogramowaniem Naso CC - oferującym zaawansowany system statystyk i funkcjonalność rozbudowanego Call Center.
 • Współpraca z oprogramowaniem dla korporacji taksówkarskich.

PZK - Program Zarządzania Kosztami

 • Moduł Grosik - indywidualne rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych.
 • Statystyki rozmów w formie tabelarycznej oraz graficznej.
 • Kwotowe limitowanie połączeń.

Graficzna prezentacja połączeń w module Grosik

Graficzna prezentacja połączeń w module Grosik

 • VEK - Voipowy Eliminator Kosztów:
  • dostęp do taniej telefonii internetowej bez dodatkowych bramek i kart,
  • obsługa wielokanałowych łączy VoIP (Platan SIP trunk),
  • obsługa faksów w standardzie T.38 (współpraca z Platan Fax Serverem),
  • unikalna funkcja Call Through - dzwoń z komórki przez VoIP.

Call Through - rozmawiaj taniej z komórki przez VoIP
Call Through - rozmawiaj taniej z komórki przez VoIP

 • Zintegrowany GSM - dzwoń ze zwykłego telefonu w ramach sieci GSM.
 • Karta I/O - moduł audio oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (8 wejść/8 wyjść).
 • System 2000 indywidualnych kont rozliczeniowych.
 • Do 1000 bezpośrednich numerów DDI (dzwonienie do konkretnego użytkownika bez wybierania numeru wewnętrznego).
 • Bufor rozmów do 100.000 rekordów.
 • System restrykcji - ograniczanie niepożądanych połączeń.
 • Do 2000 abonentów wirtualnych.
 • Funkcja ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej z możliwością zdefiniowania ponad dwóch tysięcy krajowych i zagranicznych prefiksów.

Miej wszystko pod kontrolą

 • Strefa Użytkownika - Twoje ustawienia online, dostępne przez przeglądarkę internetową:
  • historia połączeń,
  • stan zalogowania do grup wspólnego wywołania GWW,
  • ustawione przeniesienia rozmów na numery wewnętrzne lub miejskie (bezwarunkowe, gdy nie odbiera przez określony czas, gdy zajęty),
  • status Poczty Głosowej (aktywna/nieaktywna, liczba nowych i wszystkich wiadomości, limit wiadomości),
  • informacje o limitach kwotowych na połączenia wychodzące,
  • podgląd globalnej książki telefonicznej dla użytkowników aparatów systemowych i IP,
  • podręczna pomoc z aktualnymi numerami funkcji wybieranych z poziomu telefonu.

 PBX Server Libra - Strefa Użytkownika

Okno Strefy Użytkownika w PBX Server Libra

Bezpieczeństwo i zdalna opieka instalatora

 • Libra Web - aplikacja do konfiguracji przez przeglądarkę internetową.
 • Zdalny dostęp do serwerów Libra poprzez platformę mojacentrala.pl.
 • Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzięki aplikacji opartej na środowisku Java.
 • Niezależne systemy zasilania rezerwowego.
 • Unikalne panele przyłączy krosowych porządkujące okablowanie serwera przy instalacji w szafach teleinformatycznych.
 • Zintegrowany, szybki interfejs ethernet (LAN) 10/100 Base-T w standardzie.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki różnym poziomom dostępu oraz złożonym hasłom.
 • Zarządzanie zdalne lub lokalne poprzez sieć ethernet.
 • Zdalny dostęp poprzez modem ISDN, wbudowany modem analogowy oraz program offline LibraPC.
 • Zabudowa w szafie RACK 19" (jedna jednostka - RACK 4U) lub możliwość powieszenia na ścianie wersji STD.

 Libra Web

Libra Web

Integracja z sieciami IP

 • Zintegrowany VoIP:
  • możliwość zastosowania do 6 kart VoIP64,
  • obsługa do 384 kanałów VoIP i do 1000 telefonów IP,
  • protokół VoIP: SIP 2.0,
  • kodeki: G.711 uLaw, G.711 aLaw, G.726, G.729a, GSM,
  • kodeki wideo: H.263+, H.264,
  • obsługa faksów w standardzie T.38, zalecanym dla sieci IP.
 • Sieciowanie przy wykorzystaniu sieci IP i kart VoIP:
  • sieciowanie do 16 serwerów Libra, Proxima i Proxima plus (NOWOŚĆ!),
  • obsługa do 16 tysięcy użytkowników w jednolitym systemie o spójnym planie numeracyjnym (NOWOŚĆ!),
  • obsługa do 63 kanałów VoIP (NOWOŚĆ!),
  • prostota wybierania numerów w ramach systemu,
  • wykorzystanie funkcji serwera - przenoszenia wywołań, przekazywania połączeń, dzwonienia w ramach GWW, identyfikacji numerów CLIP itp.,
  • ułatwiona, intuicyjna konfiguracja z podręczną pomocą (NOWOŚĆ!),

Sieciowanie serwerów Proxima i Libra z wykorzystaniem VoIP
Sieciowanie serwerów Proxima i Libra z wykorzystaniem VoIP

Integracja z innymi urządzeniami i aplikacjami

 • Współpraca z różnymi typami telefonów, w tym aparatami systemu IP DECT i smartfonami (dzięki funkcji Multi Phone i portowi zewnętrznemu), a także bramofonami.
 • Platan Fax Server - zastępujący tradycyjne urządzenia faksujące, pozwalający na wysyłkę i odbiór faksów poprzez strony www oraz e-mail.
 • Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówiwideorozmowy dla dowolnej liczby użytkowników, współpraca z wideotelefonami IP i bezpłatną aplikacją Platan Video Sofpthone.
 • Zobacz, Kto Chce Wejść – współpraca z wideobramofonami IP oraz bezpłatną aplikacją Platan Video Viewer.
 • Współpraca z oprogramowaniem Platan Call Monitor (NOWOŚĆ!) – wspierającym odbieranie połączeń przez grupy. Informacja o połączeniach nieodebranych i już obsłużonych, podgląd kolejek, statystyki pracy grupy osób. Idealne rozwiązanie dla grup rozproszonych, pracujących zdalnie.
 • Współpraca z oprogramowaniem Platan CTI ułatwiającym obsługę ruchu telefonicznego (informacja na ekranie monitora o połączeniach, dostęp do baz kontaktów itp.).
 • Wtyczka Platan Click2Call pozwalająca na wybieranie przez centralę numerów ze stron internetowych.
 • Współpraca z aplikacjami Agent003 oraz Archiwizator do nagrywania oraz archiwizacji nagranych rozmów.
 • Otwarty interfejs programowy PCTI do współpracy z innymi systemami CTI, systemami CRM, oprogramowaniem call-center (w tym dedykowanym oprogramowaniem Naso CC), oprogramowaniem dla korporacji taksówkarskich (np. Taxi123, TaxiPro, Tiskel).
 • Interfejs hotelowy do współpracy z oprogramowaniem hotelowym, interfejs FIAS (Fidelio Interface Application Specification) do współpracy z oprogramowaniem hotelowym Micros Fidelio.
 • Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi wykorzystującymi do komunikacji interfejs TAPI dzięki sterownikowi Platan TAPI Service Provider (np. aplikacje call center i CRM: Naso CC, ITCube CRM, update CRM).
 • Współpraca z różnymi typami telefonów, w tym aparatami systemu IP DECT, smartfonami (dzięki funkcji Multi Phone i portowi zewnętrznemu) oraz bramofonami.
 • Możliwość stosowania zewnętrznych rejestratorów rozmów.
 • Wysyłanie na telefony sygnałów alarmowych z czujników np. zadymienia.
 • Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, czasowe albo za pomocą telefonu, np. oświetleniem, bramami wjazdowymi.
 • Możliwość przekazywania przez telefon komunikatów do radiowęzła (wyjście sygnału audio).

Zobacz więcej na:

PBX Server Libra STD

PBX Server Libra STD - w standardowej obudowie do powieszenia na ścianie. Zalety takiego rozwiązania:

 • dwukolorowa metalowa obudowa = ekran przeciw zakłóceniom elektromagnetycznym
 • nie wymaga zakupu szafy teleinformatycznej i własnej serwerowni, można ją powiesić w biurze = niższe koszty instalacji całego systemu
 • zasilanie rezerwowe wewnątrz serwera, cicha praca = wysoka estetyka instalacji i niższe koszty
 • uniwersalność = zastosowanie takich samych kart i sterowników jak w przypadku wersji RACK
 • możliwość łączenia do sześciu jednostek = niespotykana do tej pory elastyczność rozbudowy systemów niemontowanych w szafach RACK
 • sieciowanie z wykorzystaniem łączy VoIP w ramach Platan Intelligent Networking = stworzenie spójnego systemu liczącego nawet 1000 użytkowników
 • pełna funkcjonalność znana dotychczas z wersji RACK PBX Servera Libra.

PBX Server Libra STD

PBX Server Libra STD - obudowa do zawieszenia

Konfiguracja

PBX Server Libra może składać się z jednej, dwóch, trzech, czterech, pięciu lub sześciu niezależnych jednostek. Do wyboru są również dwie wersje obudowy - RACK do montażu w szafie teleinformatycznej oraz STD do powieszenia na ścianie. W każdej jednostce jest do dyspozycji 15 uniwersalnych slotów, które łącznie umożliwają podłączenie:

 • do 64 linii miejskich analogowych
 • do 128 łączy ISDN BRA (2B+D)
 • do 8 łączy ISDN PRA (30B+D)
 • do 720 linii wewnętrznych analogowych
 • do 128 cyfrowych portów systemowych
 • do 6 kart VoIP (do 64 kanałów VoIP na każdej)
 • do 1000 portów VoIP
 • do 16 obsługiwanych kart SIM (portów GSM)
 • łącznie do 1000 użytkowników
 • nagrywanie do 30 rozmów jednocześnie.

W celu zwiększenia elastyczności systemu oraz dopasowania go do różnych potrzeb użytkowników wprowadzonych zostało 6 sterowników o różnych parametrach oraz możliwościach.

PBX Server Platan Libra w wersji RACK - 2 jednostki

PBX Server Platan Libra w wersji RACK - 2 jednostki

PBX Servery Libra w wersji STD mogą być również łączone w większe systemy obejmujące do 6 jednostek, wówczas ich maksymalna konfiguracja jest taka sama, jak w wersji RACK.

W nierozbudowywalnej wersji serwera Libra (jednojednostkowej) dla obudowy STD lub RACK możemy zastosować:

 • do 64 analogowych linii miejskich
 • do 120 łączy ISDN BRA (2B+D)
 • do 1 łącza ISDN PRA (30B+D)
 • do 120 analogowych portów wewnętrznych
 • do 32 cyfrowych portów systemowych
 • 1 karta VoIP
 • do 200 portów VoIP
 • do 6 portów GSM
 • nagrywanie do 16 rozmów jednocześnie.

Uwaga: w przypadku zapotrzebowania na systemy poza standardową konfiguracją prosimy o kontakt z Biurem Handlowym.

Testuj online

Testuj online PBX Server Libra na stronie libra.platan.pl. Na stronie wejściowej do Strefy Użytkownika kliknij w link Przejdź do administracji, pobierz oprogramowanie do zarządzania i wpisz hasło: 44444444. Można zobaczyć interfejs serwera i większość funkcji oraz popróbować różnych ustawień w trzech wersjach językowych.

Aby zobaczyć ustawienia dostępne dla danego użytkownika w Strefie Użytkownika, należy wpisać np. numer użytkownika 200 i hasło, które można podejrzeć w zakładce Abonenci -> Blokady aparatu -> Kod blokady (domyślne: 123456).

Wymiary PBX Servera Libra

Wymiary 1 jednostki* - obudowa RACK (do szaf 19"):

wysokość szerokość głębokość masa
176 mm
(4U)
483 mm
(19")
330 mm 12 kg

* dodatkowo na każdą jednostkę do 3 paneli przyłączy krosowych (patchpaneli RJ-45) o wysokości 1U każdy

Wymiary 1 jednostki - obudowa STD**:

wysokość szerokość głębokość masa
626 mm 406 mm 167 mm do
18,6 kg

** podana masa jednostki w obudowie STD (do powieszenia na ścianie) zawiera zasilanie rezerwowe montowane wewnątrz serwera

Wymiary panelu przyłączy krosowych - obudowa RACK (do szaf 19"):

wysokość szerokość głębokość masa
44 mm
(1U)
483 mm
(19")
50 mm do
650 g

Wymiary panelu zasilania rezerwowego*** - obudowa RACK (do szaf 19"):

wysokość szerokość głębokość masa
80 mm
(2U)
483 mm
(19")
245 mm do
16 kg

*** jeden panel zasilania rezerwowego obsługuje 1 lub 2 jednostki w obudowie RACK

Galeria produktu

PBX Server Libra STD - widok z lewej strony
PBX Server Libra STD - widok na wprost
PBX Server Libra STD - widok z prawej strony
PBX Server Libra - jedna jednostka
PBX Server Libra - dwie jednostki
PBX Server Libra - trzy jednostki
PBX Server Libra - cztery jednostki
PBX Server Libra - pięć jednostek
PBX Server Libra - sześć jednostek
PBX Server Libra - instalacja (jedna jednostka, panele przyłączy krosowych, panel zasilania rezerwowego)
PBX Server Libra - instalacja (jedna jednostka, panele przyłączy krosowych, panel zasilania rezerwowego)
PBX Server Libra - instalacja (dwie jednostki podłączone do panelu zasilania rezerwowego, panele przyłączy krosowych)
PBX Server Libra - instalacja (dwie jednostki podłączone do panelu zasilania rezerwowego, panele przyłączy krosowych)
PBX Server Libra - instalacja (3 jednostki, panele przyłączy krosowych, panele zasilania rezerwowego)
PBX Server Libra - panel przyłączy krosowych porządkujący okablowanie
Panel zasilania rezerwowego dla jednej jednostki
Panel zasilania rezerwowego dla dwóch jednostek
PBX Server Libra - panel przyłączy krosowych (crossover connections panel)

Zobacz na filmie

Przedłuż gwarancję

Wideoinstrukcje

Więcej filmów na kanale PlatanPL na Youtube - zasubskrybuj, aby nie ominęła Cię żadna nowość!

Nagrody i wyróżnienia

 • Brązowy Laur Innowacyjności 2011
 • Nagroda specjalna za Innowacyjny Wyrób wystawy expoTEL 2011 w Kijowie

Pliki - program, katalog, instrukcja, deklaracja CE

 • Systemy telekomunikacyjne nie tylko dla biznesu - katalog 2020 [otwórz]
 • Oprogramowanie LibraPC do zarządzania serwerem offline ver 2.22.6 [otwórz]
 • Instrukcja obsługi Proxima/Proxima Plus/Libra [otwórz]
 • Deklaracja zgodności Libra [otwórz]

Porównaj centrale

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery