PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
firma

Konferencja Izby Kolei 2019

Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej, paździenik 2019

Konferencja Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej, fot. Platan
Prezentacja rozwiązań systemów nagłośnienia Platan, fot. Platan
Leszek Demidowicz - dyrektor działu AV w firmie Platan, fot. Izba Kolei
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego członkostwo w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei, fot. Izba Kolei
Certyfikat przynależności firmy Platan do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2022

Wersja na komputery