PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Instalator

Szkolenia

Proponujemy dwa niezależne szkolenia I stopnia (prowadzone w trybie zdalnym, online) oraz jedno zaawansowane szkolenie serwisowe II stopnia przeprowadzone stacjonarnie, w siedzibie firmy Platan:

Szkolenia I stopnia (online):

 • dwudniowe warsztatowe, na których omawiamy najważniejsze oprogramowanie wspomagające serwery PBX Platan, a także ustawienia sieciowe i VoIP, oraz ćwiczymy na pliku konfiguracyjnym konfigurację serwerów Proxima i Libra,
 • jednodniowe, techniczno-handlowe, poświęcone usługom Platan SIP trunk i rodzinie najmniejszych central Prima.

Dla kogo są przeznaczone szkolenia I stopnia:

 • przede wszystkim dla firm, które rozpoczynają z nami współpracę, a także dla nowych pracowników firm z nami już współpracujących czy osób, które chciałyby ugruntować swoją wiedzę z oferty i konfiguracji systemów Platan podczas praktycznych ćwiczeń.

Szkolenie II stopnia (stacjonarne):

 • dwudniowe zaawansowane szkolenie warsztatowe, na którym omawiamy diagnostykę VoIP oraz zaawansowane funkcjonalności systemów Proxima i Libra;
 • szkolenie przeznaczone jest dla integratorów i instalatorów, którzy ukończyli dwudniowe szkolenie warsztatowe I stopnia (z serwerów Proxima i Libra) w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Dwudniowe szkolenie warsztatowe I stopnia online

Program:

Dzień pierwszy (09:00–16:00)

Dzień drugi (09:00–16:00)

 • Konfiguracja systemu telekomunikacyjnego według założeń klienta na pliku konfiguracyjnym serwera Proximawarsztaty.
 • Test sprawdzający wiedzę nabytą podczas szkolenia.

Prowadzenie: Tomasz Jaroszewski

Wymagana wcześniejsza rejestracja. Osoby zarejestrowane otrzymają po opłaceniu uczestnictwa link do szkolenia. Z racji warsztatowego charakteru szkolenia liczba uczestników jest ograniczona.

Pierwszego i drugiego dnia przewidziane są trzy 30-minutowe przerwy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wymagania sprzętowe: komputer z głosnikiem, mikrofonem i kamerką (opcja), przeglądarką Edge, Chrome lub Firefox i dostępem do internetu. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Teams, jednak nie jest wymagane jej posiadanie.

Jednodniowe szkolenie I stopnia online

Program:

Prowadzenie: Marcin Staliński, Mariusz Matuszewski.

W szkoleniu przewidziana jest jedna przerwa trwająca 30 minut.

Wymagana wcześniejsza rejestracja. Osoby zarejestrowane otrzymają po opłaceniu uczestnictwa link do szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wymagania sprzętowe: komputer z przeglądarką Chrome lub Firefox i dostępem do internetu. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Teams, jednak nie jest wymagane jej posiadanie.

Zaawansowane szkolenie serwisowe (II stopnia)

Uwaga: Warunkiem uczestnictwa w zaawansowanym szkoleniu serwisowym jest ukończenie dwudniowego szkolenia warsztatowego (I stopnia) w ciągu 24 miesięcy przed szkoleniem II stopnia. Uwzględniamy udział w szkoleniach, które organizowaliśmy online, jak i wyjazdowych.

Program zaawansowanego szkolenia serwisowego (dwudniowe warsztaty II stopnia)

 • Diagnostyka VoIP – omówienie narzędzi wbudowanych w serwery oraz oprogramowania Wireshark.
 • Switche zarządzane – mirroring portów.
 • Konfiguracja przekierowania portów na routerach.
 • Sieciowania serwerów Proxima i Libra.
 • Konfiguracja abonentów typu multiphone oraz port zewnętrzny.
 • Zaawansowana konfiguracja nagrywania rozmów.
 • Przygotowanie schematów rozmów z zapowiedziami dla nagrywania rozmów wraz z obsługą MSN/DDI.
 • Układ sekretarsko-dyrektorski.
 • Redundancja
 • Serwer Aplikacji Platan
 • Warsztaty z programowania serwerów Proxima/Libra
  • samodzielna konfiguracja omówionych zagadnień – zadania,
  • odpowiedzi na pytania oraz konsultacje przypadków, z jakimi uczestnicy spotkali się w swojej praktyce zawodowej.

Wymagana wcześniejsza rejestracja. Z racji warsztatowego charakteru szkolenia liczba uczestników jest ograniczona.

Zaawansowane szkolenie serwisowe kończy się egzaminem. Uczestnicy, którzy osiągną wynik co najmniej 70%, otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i ukończenie szkolenia II stopnia w zakresie programowania serwerów Proxima i Libra. Certyfikat jest ważny 2 lata.

Pozostali uczestnicy, którzy nie przystąpią do egzaminu lub uzyskają wynik poniżej 70%, otrzymają zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Podczas szkolenia uczestnicy korzystają z własnych laptopów wyposażonych w kartę sieciową oraz system operacyjny Windows 7 lub nowszy, wraz z aktualną wersją środowiska Java.

Terminy

Jednodniowe szkolenie I stopnia online: (1 dzień)

 • termin zostanie ogłoszony po zebraniu grupy chętnych

Dwudniowe szkolenie warsztatowe I stopnia online: (warsztaty, 2 dni)

 • termin zostanie ogłoszony po zebraniu grupy chętnych

Zaawansowane szkolenie serwisowe II stopnia - STACJONARNE (warsztaty, 2 dni):

 • termin zostanie ogłoszony po zebraniu grupy chętnych

Szkolenia I stopnia odbędą się w trybie online.

Szkolenie zaawansowane II stopnia odbędzie się w naszej siedzibie w Sopocie przy ul. Platanowej 2 [dojazd] w godz. 9:00–16:00.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania każdego ze szkoleń w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.

Odpłatność za 1 osobę w zależności od typu szkolenia i statusu uczestnika wynosi (ceny netto):

Status uczestnika

Szkolenie
jednodniowe
I stopnia
(Prima
i SIP trunk)
ONLINE

Szkolenie dwudniowe
warsztatowe
I stopnia
(Libra, Proxima,
oprogramowanie)
ONLINE

Zaawansowane dwudniowe
szkolenie serwisowe
II stopnia
STACJONARNE

Partner Platan (PP)
lub Autoryzowany Instalator (AI)
150 zł 300 zł 500 zł
Instalator zgłoszony
przez PP lub AI
150 zł 300 zł 500 zł
Instalator lub firma rozpoczynająca
z nami współpracę*
150 zł 300 zł 500 zł
Użytkownik 150 zł 500 zł 800 zł

* warunkiem zakwalifikowania do tej grupy uczestników jest wcześniejsze przesłanie dokumentów, w ktorych znajduje się wpis o działalności telekomunikacyjnej.

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu należy się zarejestrować przez formularz online. Zwrotnie potwierdzamy dostępność miejsc i przesyłamy fakturę proforma w celu dokonania przedpłaty. Jedynie wcześniejsza wpłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca. Nie ma możliwości dokonania wpłaty w dniu szkolenia.

Uwaga: Partnerom i Autoryzowanym Instalatorom oraz zgłaszanym przez nich firmom przysługuje pierwszeństwo w rezerwacji miejsc na szkoleniu.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Sopocie nr 89 1090 1098 0000 0001 4391 1538
z dopiskiem „za udział w konsultacjach technicznych na temat central Platan w dniu...”.

Cena obejmuje:

 • szkolenie warsztatowe w kameralnej grupie,
 • materiały szkoleniowe,
 • aktualne oprogramowanie i instrukcje,
 • podczas szkolenia stacjonarnego - każdego dnia dwudaniowy obiad, swobodny dostęp do napojów zimnych i gorących z przekąskami,
 • imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • w przypadku zdania egzaminu po szkoleniu zaawansowanym – certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Uczestnicy szkolenia stacjonarnego mogą korzystać nieodpłatnie z parkingu na terenie naszej firmy (w ramach dostępnych miejsc). Poza naszą firmą i paroma miejscami na ulicy Platanowej dostępne są miejskie parkingi, płatne w godz. 9-20.

Warunki rezygnacji

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego miejsca w terminie do 5 dni roboczych przed datą szkolenia (tj. do czwartku poprzedzającego szkolenie) przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości 80%.

Jeśli rezygnacja nastąpi później lub zgłoszony uczestnik będzie nieobecny bez powiadomienia – zwrot opłaty nie przysługuje.

Zapisy na szkolenia

Szkolenia (stacjonarne i online) organizują i dodatkowych informacji udzielają Opiekunowie Regionów.

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego:

Zarejestruj się już dziś.

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery