PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Instalator

Zmiana czasu

Informujemy, że w naszych centralach cyfrowych Micra, Sigma, Optima i Delta oraz w PBX Serverze Libra zmiana czasu na zimowy/letni następuje automatycznie.

W pozostałych centralach ustawienie zegara w centrali można zmienić w trybie programowania z telefonu lub w programie komputerowym następująco:

Centrala Ustawienie zegara
Solo 5, Classic 12 708 - kod - 530 HH MM SS
Prima mini, Prima, Micra, Sigma, Optima, PBX Server Libra, Progres 40, Cyfra 50, Cyfra 200, Digitex 80 708 - kod - 60 HH MM SS
Alfa, Alfa plus, Beta 800 157 20 HH MM SS
DCT 2/8 70 - kod - 530 HH MM SS

gdzie

708

kod

530

HH MM SS

wejście w tryb programowania

kod dostępu do funkcji programowych w centrali

kod funkcji

godzina w systemie 08:12:54

Uwaga: w centralach Beta, Alfa i Alfa plus zmian mogą dokonywać jedynie abonenci mający odpowiednie uprawnienia.

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2022

Wersja na komputery