PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Instalator

Agent003 bez Oracle Java

Oprogramowanie Platan Agent003 jest przeznaczone do obsługi nagrań rozmów realizowanych
w IP PBX Serverze Proxima i PBX Serverze Libra firmy Platan. Zalecamy korzystanie z jego wersji preinstalowanej na Serwerze Aplikacji Platan, pracującym w systemie Linux.

Niniejsza instrukcja dotyczy oprogramowania Agent003 instalowanego na komputerach z systemem Windows, gdzie niezbędna była instalacja środowiska Java. Od pewnego czasu instalacja Javy wymaga wykupienia licencji w firmie Oracle. Z kolei ze względów bezpieczeństwa ostatnia darmowa wersja Javy z 2019 roku coraz częściej nie jest akceptowana przez administratorów systemów.

Nie chcemy narażać użytkowników ani na dodatkowe koszty związane z zakupem licencji, ani na ryzyko korzystania z wersji Javy mniej bezpiecznej. Dlatego przygotowaliśmy pakiet instalacyjny [ver. 1.00.47], który dostosowuje oprogramowanie Agent003 [ver. 1.00.46] do pracy bez środowiska Oracle Java.

Poniżej prezentujemy natomiast krótką instrukcję, jak na dwa sposoby można dostosować program Agent003 do pracy bez Oracle Java

Pobierz instrukcję (PDF)

Pakiet instalacyjny Agent003 ver. 1.00.47 jest dostępny w strefie serwisowej przy serwerach Proxima i Libra (wymagane logowanie).

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery