PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Aktualności

Zmiana nazwy

Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2012 r. firma Platan Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę komandytową i w związku z tym zmianie ulega nazwa Spółki z dotychczasowej:

Platan Sp. z o.o.

na:

Platan 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

Zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych spółce komandytowej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Prosimy o uwzględnienie zmiany nazwy firmy w swoich bazach danych. Nie zmieniają się numery NIP, Regon oraz r-k bankowy. Nowy jest jedynie numer KRS.

Aktualne dane firmy:

Platan 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
81-855 Sopot
ul. Platanowa 2

NIP 585-13-69-920
KRS……………

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery