PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Aktualności

Zaproszenie na składanie ofert na przygotowanie Planu rozwoju eksportu

2010-07-09

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Platan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sopot, 9 lipca 2010 r.

W 2010 r. złożyliśmy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Agencja Rozwoju Pomorza w Gdańsku Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.06.01.00-22-021/10-00, Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

W związku z koniecznością sporządzenia Planu rozwoju eksportu dla naszego przedsiębiorstwa zapraszamy zainteresowane jednostki, które legitymują się doświadczeniem w sporządzaniu strategicznych dokumentów planistycznych współfinansowanych z funduszy pomocowych do składania ofert zgodnie z dokumentami w Załączniku (Zapytanie ofertowe, Wzór Oferty) do dnia 23 lipca 2010 do godz. 14.

Wyżej wymienione załączniki zostaną przesłane droga e-mailową po uprzednim skierowaniu zapytania do:

Firma:

Platan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 5851369920

Adres do korespondencji:

ul. Platanowa 2

81-855 Sopot

Osoba uprawniona do kontaktów:

Stanisław Grygorowicz

e-mail: stanislaw.grygorowicz@platan.pl

Tel.: +48 58 555 88 38

Fax: +48 58 555 88 01

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery