PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Aktualności

Prima jeszcze bezpieczniejsza

2012-10-05

W centrali IP Prima wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenia, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu. Są to:

  • możliwość wprowadzenia dłuższych haseł dla użytkowników VoIP (do 31 znaków)
  • blokowanie nieautoryzowanych prób rejestracji na porty VoIP
  • osobne hasła dostępu do programowania z telefonu i poprzez WEBKonfiguratora
  • możliwość użycia silnego hasła dostępu do WEBKonfiguratora, zawierającego znaki specjalne oraz litery
  • zabezpieczenie transmisji pomiędzy centralą IP Prima a komputerem za pomocą protokołu RC4.

Zmiany wprowadza najnowsza wersja oprogramowania centrali IP Prima [ver. 2.04.08], dotyczą również centrali Prima mini (z wyjątkiem łączności VoIP).

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery