PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Aktualności

Platan Contacts i książki LDAP

2022-07-15

Globalna książka Platan Contacts wykorzystująca protokół LDAP oraz dostęp do książek na zewnętrznych serwerach LDAP to tylko niektóre nowości w oprogramowaniu serwerów Proxima i Libra [ver. 2.22].

W serwerach PBX Proxima i Libra poza dwiema książkami Platan Contacts (instalowanymi na różnych Serwerach Aplikacji Platan) możemy zastosować do sześciu książek znajdujących się na zewnętrznych serwerach LDAP (łącznie do 8 książek).

Dostęp do Platan Contacts/LDAP

Dostęp do Platan Contacts/LDAP w PBX Serverze Libra

Dostęp do edycji danych jest poprzez aplikację Platan Contacts zainstalowaną na Serwerze Aplikacji Platan. Do obsługi Platan Contacts mamy 3 rodzaje kont:

 • użytkownik – korzysta z kontaktów, może je przeglądać
 • manager – dostęp użytkownika jest rozszerzony o możliwość edycji kontaktów, importu i eksportu danych,
 • administrator – dostęp managera jest rozszerzony o możliwość zarządzania kontami użytkowników (można utworzyć do 2 tys. kont użytkowników).

Dodawanie kontaktu w Platan Contacts

Dodawanie kontaktu w książce Platan Contacts

W Platan Contacts kontakty mogą zawierać:

 • imię
 • nazwisko
 • stanowisko
 • dział
 • firmę
 • do 5 różnych numerów telefonów wraz z opisem ich typu (praca, dom, komórkowy, inny)
 • do 5 adresów e-mail
 • do 5 adresów pocztowych
 • województwo
 • kraj
 • datę urodzin
 • inne pola niestandardowe

Takich kontaktów można stworzyć w Platan Contacts do 200 tysięcy. Można je eksportować lub importować w formacie .csv.

Zakres danych dostępnych z innych zewnętrznych serwerów LDAP zależy od ich konfiguracji.

Kontakty z Platan Contacts mogą być wykorzystywane m.in. przez:

nie książki dostępne dla telefonów systemowych, telefonów IP, pojedynczej
centrali zamiast książki globalnej, dla sieciowanych central zamiast ich książek
globalnych, Call Monitora, Agenta003

Przy zakupie Serwera Aplikacji Platan licencja na Platan Contacts/ LDAP jest bezpłatna.

Platan Contacts na Serwerze Aplikacji Platan

Platan Contacts na Serwerze Aplikacji Platan

O innych nowościach ver. 2.22 czytaj:

Platan po ukraińsku
Inne usprawnienia w Proximie i Librze

[IP PBX Server Proxima, ver. 2.22]
[PBX Server Libra, ver. 2.22]
[Server Aplikacji Platan, ver. 4.0]
[Platan Call Monitor, ver. 2.0]
[Platan Contacts, ver. 1.0]

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2022

Wersja na komputery