PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Aktualności

Libra może więcej

2012-12-17

PBX Server Libra obsługuje teraz do 6 jednostek oraz do 1000 użytkowników. Uwolnij zero - wyjdź na świat, jak chcesz, wybieraj funkcje, jak Ci wygodnie, korzystaj w pełni z telefonów IP.

Połącz więcej

Teraz PBX Server Libra [od ver. 1.00.xx] obsłuży:

  • do 6 jednostek i do 1000 użytkowników
  • do 1000 numerów DDI
  • do 1000 użytkowników w ramach inteligentnego sieciowania PIN (Platan Intelligent Networking)
  • do 720 analogowych linii wewnętrznych
  • do 64 zewnętrznych portów VoIP (do 64 operatorów VoIP)

Uwolnij zero

W PBX Serverze Libra wprowadzamy elastyczną numerację wybierczą. Oznacza to, że do „wyjścia na miasto” będzie można używać dowolnej cyfry lub liczby o długości od 0 do 16 znaków (cyfry 0-9, #, * w dowolnej kolejności) albo nie wybierać żadnej cyfry.

Wybieraj, jak chcesz

Dla większej dowolności wprowadzamy także elastyczne numeracje: wewnętrzną i usług. Można będzie dowolnie zmieniać sposoby wybierania wszystkich funkcji. Zmianę numerów przeprowadza się w aplikacji LibraWeb, w każdej chwili można przywrócić ustawienia domyślne. Dla ułatwienia, po zmianach aktualnie obowiązujące numery wybiercze funkcji dostępne są dla użytkowników PBX Servera Libra w Strefie Użytkownika.

Oszczędzaj, gdzie możesz

Wszystkie wiązki „wyjścia na miasto” w różnych trybach pracy mogą mieć teraz przyporządkowaną jedną z czterech tablic LCR. Można zdefiniować do 2048 prefiksów krajowych i zagranicznych dowolnie dzielonych między tablice LCR. Dzięki temu Libra może obsłużyć np. kilka firm, każdą z własnym sposobem wyboru najtańszej drogi połączeniowej.

Zapraszamy na stronę Dowolność połączeń, gdzie bliżej przedstawiamy wprowadzane nowości, z przykładami praktycznego ich zastosowania.

Korzystaj w pełni z telefonów IP

Dla telefonów IP Yealink dodano obsługę przycisku MESSAGE, pozwalającego na szybki dostęp do wiadomości pozostawionych w poczcie głosowej. Rozmowy mogą być łatwo przełączone za pomocą przycisków przy lampkach symbolizujących abonentów (obsługa BLF).

Powyższa funkcjonalność, wraz z wprowadzonym wcześniej autoprovisioningiem i systemową książką telefoniczną XML czyni aparaty IP Yealinka porównywalnymi z tradycyjnymi aparatami systemowymi.

[PBX Server Libra, ver. 1.00.xx]

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery