PLATAN
Producent Systemów
Telekomunikacyjnych
Aktualności

Kolejki i dowolna organizacja ruchu

2013-05-23

Nowe oprogramowanie PBX Servera Libra wprowadza rewolucyjne zmiany w organizacji ruchu przychodzącego oraz kolejkowanie. To jeszcze większe możliwości sprawnej obsługi intensywnego ruchu dzięki:

  • kolejkowaniu połączeń z informowaniem o pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania, z możliwością ustawienia max. liczby oczekujących osób i/lub czasu oczekiwania;
  • wprowadzeniu praktycznie nieograniczonej liczby dowolnie definiowanych schematów dzwonienia w miejsce dotychczasowych infolinii, z możliwością włączania nagrywania rozmów na dowolnym poziomie;
  • dowolnemu przełączaniu i przechodzeniu między schematami dzwonienia – teraz można przełączyć i pozostawić rozmówcę na dowolnym schemacie dzwonienia (infolinii), np. do innego działu, gdzie rozmowy obsługiwane są przez inną grupę osób, z odrębnymi zapowiedziami i kolejkami;
  • limitowaniu kanałów rozmównych dla konkretnych wiązek linii miejskich z przeznaczeniem na ruch wychodzący i przychodzący (łącznie oraz na poszczególne schematy dzwonienia) – przy dużym obciążeniu ruchem przychodzącym, np. w przychodni lekarskiej z jednym łączem PRA, takie limitowanie pozwala na zapewnienie również wolnych kanałów dla wykonywania połączeń wychodzących;
  • rozbudowanym tablicom ACD (automatycznej dystrybucji ruchu) - 100 tablic i 1000 wpisów - pozwalającym na tworzenie „czarnych list” niepożądanych połączeń, automatyczne kierowanie różnego typu połączeń przychodzących do konkretnych grup lub osób, definiowanie numerów mających pierwszeństwo w kolejce itp.
  • wprowadzeniu Czasu na Notatkę – definiowalny czas przeznaczony dla osób odbierających telefony w ramach Grupy Wspólnego Wywołania na sporządzenie notatki po każdej przeprowadzonej rozmowy, wpisanie danych do bazy itp., w tym czasie nie będą do tej osoby kierowane kolejne wywołania;
  • profesjonalnym nagraniom zapowiedzi i informacji systemowych wraz z informacją o zajmowanym miejscu w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania, a także miłym dla ucha melodiom, których czas odtwarzania automatycznie dopasowuje się do długości nagrania, z możliwością ich cyklicznego powtarzania.

[PBX Server Libra, ver. 1.02.xx]

Platan Sp. z o.o. sp. k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
© 2010-2023

Wersja na komputery